søndag 28. mars 2010

Grytekluter

Dette kommer til å bli et tema framover. Vi skal ha et fellesmøte med nabohusflidslag i vår, og da er temaet grytekluter og historien om disse. Så hvis noen har noe å bidra med i form av historie, er vi veldig takknemlige. En del tid er brukt til å lete etter skriftlig materiale, og mange har vi engasjert i dette arbeidet. Så etterhvert vil det bli bilder fra utstilling og grytekluter til gevinster.
Det skal være et fellesmøte med innbudte. Skal være utstilling av gamle og nye kluter, brukskluter og de som bare er til pynt. I tillegg skal det være foredrag om gryteklutens historie.
Disse gryteklutene er sydd som en øvelse for å lage slike til utlodning, men jeg er ikke noe flink med svinger og sånt, så jeg må nok konferere med noen om å få det til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar